Yvonne Rietbergen

 

Yvonne Rietbergen is werkzaam als blokfluitist, muziekdocent en musicoloog. Ze treedt op in diverse combinaties en voert zowel oude als nieuwe muziek uit. De afgelopen jaren ontwikkelde ze enkele bijzondere, interactieve muziekvoorstellingen.

Yvonne heeft een privé-lespraktijk, geeft lezingen en cursussen als musicoloog en schrijft teksten, toelichtingen en haar eigen cursussen. Ze hoopt haar eigen liefde en fascinatie voor muziek en muziekgeschiedenis op haar leerlingen en toehoorders te kunnen overbrengen door haar kennis en kunde met hen te delen.

Sinds enige tijd bekwaamt Yvonne zich tevens in het bespelen van de traverso (historische dwarsfluit). Zowel de renaissancefluit als de barokke, éénkleppige fluiten.

Yvonne studeerde blokfluit aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht bij Reine-Marie Verhagen en Heiko ter Schegget en behaalde daar haar diploma Eerste Fase en haar Master-diploma Performance. Tijdens haar studie studeerde ze een periode aan het conservatorium van Tilburg bij de afdeling Early Vocal Ensemble Music onder leiding van Rebecca Stewart, en volgde ze lessen Historische Documentatie en Uitvoeringspraktijk aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Omdat ze graag meer wilde weten over de achtergronden van muziek en muziekgeschiedenis studeerde ze tevens muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en behaalde hier het diploma Bachelor in the Arts.

Tijdens en na haar studie volgde Yvonne masterclasses bij o.a. Marion Verbruggen, Sebastien Marq, Christina Pluhar en Bruce Dickey.